fbpx
czwartek, 02 kwiecień 2020

Konkretny plan dla Grabówca

napisane czwartek, 31 październik 2019 10:02
Fot.to.com.pl Fot.to.com.pl

Targowisko miejskie na Grabówcu stanie się "Moim targowiskiem"

Już jest gotowy Program Funkcjonalno - Użytkowy przebudowy targowiska, a ta ma odbyć się w systemie zaprojektuj i wybuduj. Planowana inwestycja jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenia i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiektu budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów".

Z Programu wynika, że obecny plac targowy z wiatami i budynkami administracyjnymi zmieni się nie do poznania: powstaną m.in. nowe, zadaszone miejsca handlowe, toalety damsko - męskie i dla niepełnosprawnych, posadzki terenu targowiska, instalacje oświetleniowe, grzewcze, odwadniające i tereny zielone z miejscami do siedzenia/odpoczynku.

Generalnie pomysł jest taki, że teren zostanie "podzielony" na osiem stref handlu połączonych ciągami komunikacyjnymi. Łącznie ma powstać 80 stoisk do handlu "rolniczego". W centralnej części terenu (naprzeciw bramy wjazdowej) powstanie obudowany kwietnik z miejscami do siedzenia. Tuż obok, pod nowym zadaszeniem odbywać się będzie handel płodami rolnymi, a od strony pól Grabówca - handel ogólny. Przewiduje się jedno wejście/wjazd (dozwolony handel z pojazdów) - a wszystko to na nowej, kolorowej kostce betonowej, gdzie kolory i faktura posadzki mają wyznaczać ciągi komunikacyjne i strefy handlu. Generalnemu remontowi z termomodernizacją (z nową kotłownią na pellet) zostaną poddane wszystkie budynki, renowację przejdą też istniejące wiaty i zadaszenia. Co istotne dla użytkowników, przewiduje się budowę nowych zadaszeń: dla handlujących z pojazdów i ogólne. A tych ma powstać cztery o długościach 2x 39 m, 22 m i 10 metrów.
Na nowym targowisku powstanie też instalacja fotowoltaiczna.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515