niedziela, 22 wrzesień 2019

Events on poniedziałek, 6 maj 2019

lista wydarzeń

Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Poniedziałek, 6 maj 2019 at 13:00

W gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz w powiecie pułtuskim wykonanych zostanie łącznie 710 instalacji OZE, z czego 697 to instalacje na budynkach prywatnych, a 13 instalacji dotyczy budynków użyteczności publicznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 9,8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.