Szpital odzyskał 300 tys.

Szpital odzyskał 300 tys.

Gmina Pułtusk zwróci Szpitalowi Powiatowemu Gajda-Med ok. 300 tys. zł. niesłusznie pobranych podatków od nieruchomości.

Kilka tygodni temu dyrekcja Szpitala Powiatowego Gajda Med zarzuciła wyznaczonej do pełnienia obowiązków burmistrza Dorocie Subdzie, niesłuszne naliczanie podatków.Od decyzji odwołano się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, złożono też zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Wyrok Samorządowego Kolegium Odwoławczego potwierdził ten fakt i uchylił decyzję podatkową (SKOI/III/1087/2018). W efekcie Szpital otrzyma zwrot ok 300 tys. nienależnie pobranych podatków. Zdaniem SKO Szpital Powiatowy Gajda - Med nie może być uznany za podatnika podatku od nieruchomości(...).
Zdaniem Szpitala zwrot jest olbrzymim wsparciem finansowym w bardzo trudnych czasach dla opieki zdrowotnej. Umożliwi ono m.in. udzielenie większej ilość usług medycznych, zakup sprzętu medycznego i poprawę zarobków najmniej zarabiających. Decyzja jest ostateczna.

Powrót na górę