fbpx
poniedziałek, 06 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Wykryto nielegalne podłączenie do "deszczówki"

napisane poniedziałek, 03 czerwiec 2019 15:23

 Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, informuje o wykryciu nielegalnego podłączenia do kanalizacji deszczowej w ulicy Kubusia Puchatka.

Nielegalne odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej zagrożone jest sankcją ograniczenia wolności albo karą grzywny do 10 000 zł (art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). W Urzędzie Miejskim w Pułtusku na bieżąco jest aktualizowana ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb).

Pełna informacja

Urząd Miejski

tel.: 23 692 00 01
email: um@pultusk.pl