fbpx
czwartek, 09 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Tak zablokujesz uciążliwe fermy i wysypiska!

napisane wtorek, 18 czerwiec 2019 08:28

Trwa ogólnopolska akcja, wspierająca wprowadzenie zmian w przepisach środowiskowych dotyczących gospodarki odpadami uciążliwymi odorowo. 

Internetowa petycja antyodorowa mieszkańców wsi, miasteczek i miast Polski do Prezydenta Polski, Premiera Rządu RP, Ministra Środowiska oraz Posłów i Senatorów dostępna na stronie www.bitly.com/petycja-antyodorowa

Śląskie miasta walczą o przyśpieszenie prac nad tzw. ustawą antyodorową i zwracają się do Prezesa Rady Ministrów RP z apelem o wyposażenie samorządów w narzędzia do skuteczniejszego dyscyplinowania przedsiębiorców dopuszczających się uciążliwych dla mieszkańców zaniechań. Pozwolą one skutecznie walczyć z uciążliwościami zapachowymi, które często uprzykrzają życie mieszkańcom naszego regionu. Prezydenci i burmistrzowie wspólnie podkreślają, że luki w prawie, niejasny podział kompetencji pomiędzy instytucjami kontrolnymi, a także możliwość wydawania zezwoleń przez urzędy marszałkowskie, uniemożliwiają samorządowcom efektywne egzekwowanie prawa i zapanowanie nad sytuacją.

Urząd Miejski

tel.: 23 692 00 01
email: um@pultusk.pl