fbpx
niedziela, 29 marzec 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Aż 5 km nowej drogi

napisane czwartek, 27 czerwiec 2019 10:00

26 czerwca 2019 roku odbył się odbiór przebudowanej drogi powiatowej na odcinku Klukowo – Świerkowo (Gmina Świercze) długości ok. 5 km

Realizacja inwestycji odbyła się w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo – Świerkowo”.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Pułtuskiego: Starosta Pułtuski Jan Zalewski wraz z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku Mariuszem Kowalewskim oraz Inspektorem nadzoru Kazimierzem Strzyżewskim, przedstawiciel samorządu Gminy Świercze wójt Adam Misiewicz jak również wykonawca inwestycji prezes Firmy Drogi i Mosty, Jan Kaczmarczyk.

W ramach inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia na przedmiotowym odcinku drogi, odtworzone zostały rowy oraz pobocza jak również wykonano chodnik na części przebudowanego odcinka drogi. Całkowity koszt inwestycji zrealizowanej w partnerstwie z Gminą Świercze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniósł 5.656.565,65 zł.