fbpx
czwartek, 02 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Rodzinom żyje się lepiej

napisane środa, 24 lipiec 2019 14:13
Zdjęcie poglądowe: pixabay.com Zdjęcie poglądowe: pixabay.com

Wzrost wydatków z budżetu państwa z 1,78 % proc. PKB w 2015 r. do ok. 4 % w 2020 roku po wprowadzeniu 500+ bez kryterium dochodowego, 1,32 mld dla polskich rodzin z „Dobrego startu”, ponad 780 tys. rodzin z Kartami Dużej Rodziny - statystyki, liczby i wykresy są ważne przy podsumowywaniu działań na rzecz rodziny

Za każdym jednak wskaźnikiem, liczbą i procentem kryje się przede wszystkim człowiek. Jest to dziecko, które pierwszy raz w życiu z rodzicami pojechało na wakacje dzięki programowi Rodzina 500+, a we wrześniu dostało nowy plecak ze świadczenia Dobry Start. To także mama, która nie musi obawiać się, że zabraknie miejsca w żłobku dla jej dziecka i będzie musiała zrezygnować z pracy, a nie stać ją na opiekunkę. Razem z mężem widzi, że ich pensje co roku rosną, a co więcej przestali już dawno myśleć o widmie bezrobocia.
Jeszcze do niedawna polityka prorodzinna to było puste hasło. Istniejące rozwiązania miały charakter prowizoryczny i bardzo wybiórczy. W przeciwieństwie do poprzedników obecny rząd od początku postawił na politykę rodzinną, której wyznacznikiem jest długofalowość działań. Dzisiaj, pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, polskie rodziny są bezpieczne i mają gwarancję długotrwałej i dalekowzrocznej opieki państwa.

Nowe świadczenia dla rodzin z dziećmi

W cztery i pół miesiące od objęcia rządów wprowadzony został program Rodzina 500+ - pierwszy od transformacji ustrojowej program, który tak wyraźnie akcentował konieczność inwestycji w rodzinę. Od początku działania programu, czyli od kwietnia 2016 r., do rodzin trafiło ponad 72,5 mld zł (dane na koniec maja  2019 r.)
Od lipca 2019 r. programem „Rodzina 500+” zostały objęte wszystkie dzieci do 18. roku życia. Zniesione zostało kryterium dochodowe w programie. Państwo polskie wspiera teraz finansowo co miesiąc 6,8 mln dzieci w 4,4 mln rodzinach.
Dzięki programowi rodziny mogą pozwolić sobie na większe inwestycje w rozwój swoich dzieci – poprzez wyjazdy wakacyjne czy w dodatkowe zajęcia edukacyjne. W przypadku zajęć organizowanych w placówkach wychowania pozaszkolnego był to skok o 10 % w latach 2015-2018. Możliwość uczestnictwa dzieci w takich formach aktywności sprzyja ich rozwojowi i budowie tzw. kapitału społecznego, który w przyszłości zaowocuje w postaci pracowników o szerokich kompetencjach, w tym kompetencjach społecznych.
Polska bieda nie ma już twarzy dziecka. Coraz mniej rodzin z dziećmi korzysta z pomocy społecznej. W tej grupie spadek odnotowany w 2018 r. w porównaniu do 2015 roku jest 32-procentowy, czyli prawie o jedną trzecią. Oznacza to, że pomocą społeczną w roku 2018 objęto o ok. 163 tys. rodzin z dziećmi mniej niż w 2015 r.
Każdy rodzic wysyłający dziecko do szkoły doskonale wie, jak wydatki związane z zakupem podręczników, przyborów szkolnych, czy wymarzonego przez dziecko plecaka. Te wydatki mogą nadszarpnąć domowy budżet. Zwłaszcza jeśli dzieci jest większa gromadka. Po sukcesie 500+ uruchomiony został program „Dobry Start” dla 4,4 mln dzieci. W 2018 r. rodziny otrzymały 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Do polskich rodzin trafiło łącznie w 2018 r.  1,32 mld zł z budżetu programu.
Od sierpnia tego roku krąg osób uprawnionych do świadczenia zostanie poszerzony o uczniów szkół dla dorosłych i policealnych.

Rodziny wielodzietne rządzą

Dzięki wszystkim programom prorodzinnym rodziny wielodzietne przestały kojarzyć się z biedą i bezradnością.
W latach 2016-2017 zaobserwowano zmianę dynamiki i struktury konsumpcji, w szczególności wśród rodzin wielodzietnych. Pomimo wzrostu wydatków w niemal wszystkich kategoriach w porównaniu do lat 2014-2015, jednocześnie odnotowano spadek udziału wydatków na żywność i transport, przy jednoczesnym wzroście znaczenia wydatków bardziej elastycznych, związanych z rekreacją i kulturą, wyposażeniem mieszkania, edukacją, czy żywieniem się i zakwaterowaniem poza domem.
Rozbudowaliśmy Kartę Dużej Rodziny z szerokim pakietem zniżek dla rodzin. Dzisiaj ponad 780 tys. rodzin posiada Kartę, o którą wystąpić mogą teraz wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali co najmniej troje dzieci, a więc także osoby starsze. Doceniamy w ten sposób trud wychowania większej liczby dzieci, ale też ułatwiamy rodzinom wielodzietnym codzienne funkcjonowanie.
Liczba partnerów Kart Dużej Rodziny wzrosła z 1,2 tys. w 2015 r. do 5,5 tys. obecnie. Oferują oni zniżki w ok. 23 tys. lokalizacji. Od 2018 r. KDR jest dostępna również w formie aplikacji mobilnej. Dzisiaj korzysta z niej prawie pół miliona osób.

Maluch+ urósł

Coraz więcej rodziców może łączyć wychowanie dzieci z pracą zarobkową, ponieważ przybywa miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych dzięki programowi Maluch+.
Od 2018 roku zwiększony został trzykrotnie – do 450 mln zł – budżet programu „Maluch. Dzięki temu  w 2018 r. powstało z programu Maluch + 23 tys. miejsc opieki, a tym roku może to być jeszcze więcej – 27,6 tys. W 2015 r. powstało z „Maluchem+” 2,5 tys. miejsc opieki, czyli 10 razy mniej niż obecnie.
Funkcjonujące przepisy znacznie utrudniały zakładanie żłobków. Dzięki wprowadzonym zmianom w tzw. ustawie żłobkowej łatwiej jest teraz założyć i prowadzić żłobek, przy zachowaniu wysokich standardów opieki nad dziećmi.

Szacunek dla słabszych w rodzinie

Co ważne, nie postrzegamy w ministerstwie rodzinę tylko przez pryzmat rodzin z dziećmi,  ale także osób starszych i niepełnosprawnych. Seniorzy dzięki programom Senior+ i ASOS nie czują się wykluczeni. Mają szansę na rozwijanie swoich pasji. Z nowym programem „Opieka 75+” wspieramy osoby niesamodzielne, które z powodu wieku czy choroby wymagają szczególnej pomocy. Do osób niepełnosprawnych i ich rodzin adresujemy program „Za Życiem” czy programy w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (opieka wytchnienowa, usługi opiekuńcze). Rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnościami, wymagają bowiem szczególnego wsparcia. Bardzo ważne jest zapewnienie im niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego sferach.


Bezpieczna praca dla mamy i taty

Bezpieczna praca to bezpieczna rodzina. Rekordowo niskie bezrobocie (5,3% w czerwcu według szacunków resortu), utrzymujący się wysoki wzrost PKB (5,1 % w 2018 r.), systematyczny wzrost wynagrodzeń (około 7 % rok do roku w sektorze przedsiębiorstw), w tym płacy minimalnej (zapowiadany wzrost o 200 zł w 2020 r.) tworzą przyjazny klimat dla rodzin i przywracają im poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego.
W zeszłym roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r. wyniósł 1 693 zł  i w porównaniu z poprzednim rokiem wzrósł on o prawie 6% w ujęciu nominalnym (dane GUS).

Ale to nie liczby są najważniejsze.

Biuro Promocji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej