fbpx
czwartek, 02 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Rusza program Stop suszy!

napisane wtorek, 06 sierpień 2019 11:58

Już niedługo ruszą półroczne konsultacje społeczne, które odbędą się w 15 miastach w Polsce, potrwają od sierpnia br. do lutego 2020 r.

Podczas spotkań przedstawiony zostanie projekt pierwszego w Polsce planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Plan ten wraz z planami gospodarowania wodami, planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce.
PPSS zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki. Prace nad jego zakończeniem są przewidziane na 2020 rok.

Efektem będą bardzo konkretne wskazania dla poszczególnych regionów w Polsce. Gminy dostaną rekomendacje, dotyczące m.in. potrzeby tworzenia małych zbiorników retencjonujących wody opadowe, budowy ujęć rezerwowych (wód podziemnych) i innych rozwiązań mających zapobiegać suszy lub redukować jej skutki. Ważnymi punktami w katalogu działań będą wskazania dla rolnictwa, jak np. uprawy odporne na suszę czy wskazówki dotyczące zwiększenia retencji w glebie (np. melioracje, rowy nawadniająco-odwadniające). Polska znajdzie się w gronie 10 państw europejskich, które będą posiadały opracowany plan przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały już Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Czechy, Węgry i Ukraina.

Zobacz film PROMUJĄCY kampanię

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515