fbpx
poniedziałek, 30 marzec 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Powiat chce wydzierżawić Poczekalnię

napisane wtorek, 03 wrzesień 2019 09:48

Burmistrz Miasta Pułtusk (właściciel działki pod poczekalnią) właśnie wyraził zgodę na najem przez Powiat Pułtuski na rzecz osób trzecich tymczasowej poczekalni autobusowej na okres do trzech lat

Powiat stanął bowiem na stanowisku, że aby budynek poczekalni autobusowej mógł spełniać swoją funkcję, powinien być dostępny dla podróżujących od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych. A związane jest to z koniecznością sprawowania bieżącego nadzorowania, utrzymania porządku i dbałości o mienie. Ze względów organizacyjnych celowym jest więc powierzenie administrowania budynkiem podmiotowi zewnętrznemu. Zarząd Powiatu uznał za zasadne oddanie ww. nieruchomości w najem oraz odpłatne administrowanie na rzecz... Szpitala Powiatowego w Pułtusku sp. z o.o. (100 % udziałów należy do Powiatu Pułtuskiego i nie jest to Szpital Powiatowy Gajda Med).

Projekt umowy najmu i odpłatnego administrowania przewiduje m.in. że umowa zostanie zawarta na okres 35 miesięcy. Stawka miesięcznego czynszu będzie wynosiła 2000 zł brutto, a miesięczna opłata z tytułu wykonywania zadań związanych z administrowaniem oraz bieżącym utrzymaniem budynku poczekalni autobusowej - 4000 zł brutto.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515