fbpx
wtorek, 07 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Droga z FDS uroczyście otwarta

napisane poniedziałek, 23 wrzesień 2019 09:00

Z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego uroczyście otwarto drogę w Płocochowie

Jest to pierwsza realizacja inwestycji drogowej w Gminie Pułtusk z udziałem środków z powstałego w 2018 r. Funduszu Dróg Samorządowych. Złożony we wrześniu 2018 r. wniosek o dofinansowanie na przebudowę drogi w m. Płocochowo o łącznej długości 3922 m. przeszedł pozytywnie ocenę formalną  i merytoryczną w wyniku której zadanie zostało umieszczone na liście inwestycji dofinansowanych przez samorząd Województwa Mazowieckiego na rok 2019. Umowę o dofinansowanie podpisano 23.08.2019 r.

W ramach inwestycji wykonana została przebudowa dwóch odcinków drogi:
- Pierwszy odcinek stanowił kontynuację rozpoczętej w 2015 r. przebudowy drogi łączącej drogę powiatową nr 3404W z drogą wojewódzką nr 571, długość przebudowywanego  odcinka
drogi 3441 m., na tym odcinku został wykonany również remont mostu.
- Drugi odcinek to droga prowadzącą do Szkoły Podstawowej w Płocochowie. Na tym odcinku wykonany został chodnik szer. 2 m, wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem solarnym ulokowane naprzeciwko budynku szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i innych użytkowników drogi oraz wykonana została zatoka autobusowa.

Wykonawcą zadania była firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk. Nadzór inwestorski sprawowała firma BIKSBIT reprezentowana przez Pawła Sobieskiego.
Sprawna realizacja inwestycji możliwa była dzięki dużemu zaangażowaniu społecznemu mieszkańców, szczególne podziękowania należą się P. Sołtys, która na bieżąco zgłaszała uwagi, sugestie i problemy podczas trwających prac drogowych.
Mamy nadzieję, iż pierwsza inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych stanowi doskonały początek dla kolejnych zadań zgłoszonych przez Gminę Pułtusk do dofinansowania w powyższym programie.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Urząd Miejski

tel.: 23 692 00 01
email: um@pultusk.pl