fbpx
czwartek, 02 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Ulice w centrum miasta będą wyremontowane

napisane poniedziałek, 23 wrzesień 2019 09:22

W Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się symboliczne wręczenie czeków na dofinansowanie realizacji zdań drogowych w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. 

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wręczył czek dla Gminy Pułtusk na kwotę 5.755.877,00  co stanowi 70 % łącznych planowanych nakładów na realizację zadania pn. Remont ciągu ulic „Starego Miasta” o długości 1523 m wraz z mostem w Pułtusku,
W ramach zadania wyremontowane zostaną następujące ulice
- ul. Nowy Rynek
- ul. Panny Marii
- ul. Nadwodna
- ul. Świętojańska
- ul. Plac Teatralny
- ul. Marii Konopnickiej
- ul. P. Skargi
- ul. Benedyktyńska
Pasy jezdne ulic  Benedyktyńskiej, M. Konopnickiej i Świętojańskiej wykonane będą z kostki kamiennej a chodniki z płyt granitowych. Na ulicy P. Skargi ułożony zostanie chodnik z płyt granitowych, nawierzchnia jezdni pozostanie bez zmian.  W ramach zadania wyremontowany będzie również most Świętojański. Nawierzchnie pozostałych ulic wykonane będą z masy bitumicznej a chodniki z kostki brukowej betonowej. (Poniżej pobierzesz mapę inwestycji)

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Urząd Miejski

tel.: 23 692 00 01
email: um@pultusk.pl