fbpx
sobota, 04 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Ważna inwestycja na Wojska Polskiego

napisane środa, 25 wrzesień 2019 19:16

Ważna dla mieszkańców i użytkowników terenu przy budynku  Al. Wojska  Polskiego 13A 

Obecnie ten teren jest w bardzo złym stanie technicznym, a funkcje obsługi komunikacyjnej budynków wielorodzinnych oraz garaży zlokalizowanych w głębi osiedla są po prostu utrudnione. Istniejące nawierzchnie z elementów betonowych są w bardzo złym stanie technicznym, a brak tzw. równości podłużnej i poprzecznej utrudnia spływ wody opadowej z nawierzchni i powoduje uciążliwości dla użytkowników.
I dlatego władze miejskie postanowiły - w dwuetapowej inwestycji - zmienić wieloletni stan zaniedbania. Wszystkie nawierzchnie zakwalifikowano  do  rozbiórki, a w ich miejsce zaprojektowano utwardzenie terenu kostką betonową wydzielając geometrycznie drogę manewrową o szerokości 6.0 m stanowiącą dojazd do garaży. Uwzględniono również wykonanie 2 zjazdów oraz utwardzenia terenu i chodników.
Inwestycja nie zmienia sposobu odwodnienia terenu - zakłada jedynie jego usprawnienie poprzez wykonanie utwardzonych nawierzchni, którym nadane zostaną odpowiednie pochylenia podłużne i poprzeczne, umożliwiające sprawny spływ wody z nawierzchni.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515