fbpx
środa, 01 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Zwycięzca może być tylko jeden

napisane czwartek, 03 październik 2019 10:37

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku informuje

, że w dniu 02.10.2019 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 2.515.000,00 zł.  

W terminie złożono następujące oferty:

  • Oferta Nr 1 COLAS PeOLSKA Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, wartość oferty brutto: 3.463.515,64 zł, termin wykonania: 225 dni od daty przekazania placu budowy, okres rękojmi:
    72 miesiące.
  • Oferta Nr 2 STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, wartość oferty brutto: 2.533.989,73 zł, termin wykonania: 225 dni od daty przekazania placu budowy, okres rękojmi:
    72 miesiące.
  • Oferta Nr 3 DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk, wartość oferty brutto: 2.320.000,00 zł, termin wykonania: 225 dni od daty przekazania placu budowy, okres rękojmi:
    72 miesiące.
  • Oferta Nr 4 Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o., ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka, wartość oferty brutto: 2.652.218,11 zł, termin wykonania: 225 dni od daty przekazania placu budowy, okres rękojmi: 72 miesiące, termin płatności.