fbpx
środa, 01 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Mieszkańcy Białowiejskiej mogą otwierać szampany

napisane środa, 09 październik 2019 12:14

W dniu dzisiejszym Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Jóźwiak podpali ważną umowę

A dotyczy ona realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W – odcinek od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk – ulica Białowiejska.

Wykonawcą inwestycji będzie firma „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z Kacic, wyłoniona w drodze przetargu. W ramach zadania zostanie wykonane: budowa nowej nawierzchni jezdni, budowa poboczy z kruszyw i renowacja rowów odwadniających na odcinku od granicy miasta do początku obszaru zabudowanego, budowa chodnika na obszarze zabudowanym miasta do ulicy Zielona Dróżka, budowa nowych zjazdów, przebudowa przepustu pod drogą. Wartość prac to 2 320 000,00 zł brutto. Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w wysokości do 2 012 000,00 zł. Planowany termin zakończenia prac – do końca II kwartału 2020r.

Ale nie tylko oni - także mieszkańcy gminy Obryte

4 października w Urzędzie Gminy w Obrytem wójt  Sebastian Mroczkowski podpisał umowy z firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk na realizację następujących inwestycji drogowych:
1. Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary na odcinku od km 0+000 do km 0+580. W ramach zadania wybudowana zostanie droga o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 580 metrów. Łączny koszt inwestycji to około 360.000,00 złotych. Zadanie zostanie wykonane do 20 grudnia 2019 r.
2. Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski w miejscowości Gródek Nowy. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna o łącznej długości około 440 metrów. Łączny koszt inwestycji to około 190.000,00 złotych, zadanie zostanie wykonane do 22 listopada 2019 r.
3. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielgolas. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna o łącznej długości około 390 metrów. Łączny koszt inwestycji to około 140.000,00 złotych, zadanie zostanie wykonane do 22 grudnia 2019 r.