fbpx
wtorek, 07 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Śmiecimy, że hej!

napisane czwartek, 10 październik 2019 16:18

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na 1 mieszkańca naszego województwa w 2018 roku przypadało średnio 293 kg zebranych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych

Na masę zebranych odpadów komunalnych złożyły się odpady zmieszane i odpady zebrane selektywnie. W 2018 r. udział odpadów zmieszanych w ogólnej masie odpadów komunalnych zebranych stanowił 73,6% (podobnie jak w 2017 r.). Najwięcej zmieszanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano w powiatach: m.st. Warszawa (300,8 kg), warszawskim zachodnim (255,5 kg), ciechanowskim (242,8 kg), grodziskim (240,9 kg), a najmniej w lipskim (65,2 kg), siedleckim (72,2 kg), zwoleńskim (73,3 kg) oraz garwolińskim (75,7 kg).

Nasz powiat mieści się w granicach 100,1 do 150 kg/mieszkańca.

W 2018 r. wśród materiałów zebranych selektywnie odnotowano wzrost ilości papieru i tektury, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych, szkła oraz odpadów biodegradowalnych. Natomiast spadła ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, metali, odpadów wielkogabarytowych.
W końcu 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego funkcjonowało 28 składowisk odpadów komunalnych. Ale niepokojącym zjawiskiem jest powstawanie dzikich wysypisk. W ciągu 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego zlikwidowano 1061 nielegalnych wysypisk, z których łącznie wywieziono 4,8 tys. ton odpadów komunalnych.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515