fbpx
środa, 01 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Apel "Zima"

napisane środa, 30 październik 2019 10:34

DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych.
    Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do:

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – 23 692 52 65
  • Straży Miejskiej – 23 692 06 12
  • Policji – 997
  • Pogotowia – 999
  • Szpitala – 23 691 99 01 lub 23 691 99 02
  • Urzędu Miejskiego – 23 692 03 91
  • Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 (całodobowo).
        

Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa mazowieckiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na stronie internetowej:
(https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-społeczna/rejestry-i- wykazy/9481,Rejestry.html

Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Beata Gemza
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku