fbpx
wtorek, 07 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Różne stawki za odbiór odpadów

napisane piątek, 24 styczeń 2020 15:39

Od nowego roku wszystkie gospodarstwa muszą segregować odpady. I wszyscy za to płacą, ale inaczej...

W gminie Obryte obowiązującą stawką jest 21 zł za osobę miesięcznie. Wprowadzono też 2% zniżkę za kompostowanie bio odpadów. Zwiększono także częstotliwość odbioru odpadów najczęściej wytwarzanych.

W gminie Zatory od 1 lutego 2020 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie jak dotychczas - na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość - i wyniesie 18,00 zł za osobę/miesiąc. Tu zniżka za własny kompostownik wynosi 1 zł od osoby za miesiąc.

Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi różni się od systemów wiejskich. Tu przyjęto, że każdy mieszkaniec wytwarza średnio 120 l odpadów, posegregowanych. Opłatę za pojemnik lub worek 120 l ustalono na 5,90 zł i 11,80 za 240 litrowy. Właściciele domków letniskowych płacą rocznie i ryczałtowo 169 zł za odpady posegregowane i 338 zł za nieposegregowane. Odpady odbierane są co dwa tygodnie, ale np. baterie, sprzęt elektroniczny trzeba samemu odwozić do Punktu Selektywnej Zbiórki.

W gminie Winnica od 1 lutego 2020 r. ustalono opłaty "od osoby/ za miesiąc":
19 zł - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny a odpady ulegające biodegradacji gromadzone są w przydomowych kompostownikach.
20 zł  -  jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny a odpady ulegające biodegradacji nie są gromadzone w przydomowych kompostownikach.
40 zł - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się w formie kary, stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na terenie gminy Gzy nowe zasady segregacji śmieci obowiązują od dnia 1 stycznia 2020r. Ale mieszkańcy płacą jeszcze według cen z lipca 2019 roku:
odpady, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
    od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość – 15,00 zł,
    od gospodarstwa domowego (liczba mieszkańców powyżej 6 osób) – 94,00zł,
odpady, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
    od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość – 30,00 zł,
    od gospodarstwa domowego (liczba mieszkańców powyżej 6 osób) – 170,00zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świercze od 1 stycznia 2020 roku wynosi 26,00 za osobę. Ustalone zostało zwolnienie z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi kompostującymi bioodpady (trawa, resztki warzyw i owoców) w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł  od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie naliczona podwyższona stawka opłaty w wysokości 52,00 zł. od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.Dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi za rok w wysokości 169,30 zł, natomiast w  przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie naliczona podwyższona roczna stawka w wysokości 338,60  za rok.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. ustalono następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
odpady segregowane:
nieruchomość zamieszkała przez 1 osobę 20 zł od osoby
nieruchomość zamieszkała przez 2 do 4 osób włącznie 18 zł od osoby
nieruchomość zamieszkała przez 5 i więcej osób 16 zł od osoby
odpady zmieszane: 40 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515