fbpx
wtorek, 07 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Ma być bardziej atrakcyjnie

napisane sobota, 08 luty 2020 11:42

Celem  władz  miasta  Pułtuska  jest  zwiększenie  atrakcyjności  turystycznej  Wyspy  i  sąsiednich  przestrzeni, w tym: Rynku, piwnic wieży Ratuszowej i Wzgórza Abrahama, Zamku, Bazyliki i innych zabytkowych budowli sakralnych oraz uliczek Starego Miasta.

W tym celu niezbędna będzie adaptacja tych przestrzeni do nowych funkcji  kulturowych,  rekreacyjnych  i  edukacyjnych.  Będziemy  prowadzili  wielowymiarową  promocję turystyczną  i  kulturalną - informuje plan inwestycyjny na 2020 rok. -  Zamierzamy  uruchomić  interaktywne  centrum  nauki  i  rozrywki.  Mamy  również  w planach zagospodarowanie nabrzeża Narwi i udrożnienie szlaku żeglownego zwanego „Szlakiem Batorego”.  
 

Planowane inwestycje

Remont piwnic pod Ratuszem oraz pod Wzgórzem Abrahama.
Kontynuacja  poprawy  warunków  komunikacji  pieszej  i  rowerowej  ulic:  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego,  Baltazara,  Bartodziejskiej, Granicznej, Sarbiewskiego w ramach programu konkursowego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
Podjęcie  kolejnych  inwestycji  w  ramach  programu  Mazowiecki  Instrument  Aktywizacji  Sołectw  MAZOWSZE  2020:   „Zagospodarowanie terenu wiejskiego wraz z budową altany drewnianej w Olszaku”, „Wymiana pokrycia dachowego na  budynku świetlicy wiejskiej w Grominie”, „Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Głodowie”, „Modernizacja świetlicy  wiejskiej w Białowieży” oraz „Ogrodzenie terenu wiejskiego w Grabówcu”.
Rozpoczęcie  prac  remontowych  budynku  koszarowego  przy  ul.  Tysiąclecia  przy  wsparciu  dotacyjnym  Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Gmina Pułtusk planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dn. 28 lutego 2020 r.
Nowoczesne  zagospodarowanie nowych stref zieleni w mieście: amfiteatru przy ul.  Baltazara  –  zielona  ściana,  Placu  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego,  przystani  oraz  okolic  remontowanych  w  br.  ulic  Starego Miasta:  Nowy  Rynek,  Panny  Marii,  Nadwodnej,  Świętojańskiej,  Placu  Teatralnego,  Marii  Konopnickiej,  Piotra Skargi i Benedyktyńskiej.
Budowa drogi Przemiarowo – Głodowo o długości 2.074 m. z dofinansowaniem w ramach programu PROW  Mazowsze.
Wykonanie  kolejnych  projektów  ulic:  Krajewskiego,  Sienkiewicza,  Wygon  II,  Sukiennicza-Wyszkowska  i Gnojno.
Realizacja  projektu  redukcji  emisji  zanieczyszczeń:  wykonanie  100  urządzeń  grzewczych  (po  wyczerpaniu  limitu uruchomimy listę rezerwową) i termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 13 A.
Ciąg dalszy remontów Przedszkoli Nr 5 i Nr 4 – w tym plac zabaw przy ulicy Marii Konopnickiej 7.
Rozbudowa nowych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W planach jest realizacja zadań pn.  „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Białowiejska i ul. Zielona Dróżka wraz przepompownią ścieków” i „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Pod Wróblem”.  
Rozbudowa monitoringu miejskiego.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego.
Działania na rzecz rozwoju Systemu Informacji Miejskiej.     

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515