fbpx
niedziela, 05 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Informacja posła H. Kowalczyka

napisane poniedziałek, 10 luty 2020 12:22

Obwodnica Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61

   Stan  prac  przygotowawczych:  Dla  inwestycji  prowadzone  są  już  prace  związane  z  opracowaniem studium  techniczno-ekonomiczno-środowiskowego,  złożony  został  już  wniosek  o  uzyskanie  decyzji  o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Planowana data ogłoszenia przetargu:  IV kw. 2020 r.  
Cel realizacji inwestycji:
 Podstawowym celem budowy obwodnicy Pułtuska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 57 i 61. Planowana jest rozbudowa całego przebiegu drogi krajowej nr 61 idącej z Warszawy aż do rozwidlenia z drogą krajową nr 57.  Dzięki  temu  nastąpi  poprawa  bezpieczeństwa  mieszkańców,  odciążenie  układu  komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Pułtusku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowej nr 57 i 61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i Mazowsza na Warmię i Mazury. Dzięki realizacji inwestycji ruch zostanie wyprowadzony także z sąsiednich miejscowości a mianowicie z m. Kacice, Kleszewo, Przemiarowo.  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
 
Korzyści realizacji inwestycji:  

  • odsunięcie ruchu ciężkiego i tranzytowego od obszarów zabudowanych;
  • skrócenie czasu podróży;
  • oszczędności paliwa;
  • zapewnienie komfortu jazdy i zmniejszenie ryzyka wypadków;
  • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg przez centrum miasta;
  • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;
  • poprawa przepustowości i płynności jazdy.

Terminowa  realizacja  inwestycji  zależna  jest  od  dobrej  współpracy  władz  lokalnych z GDDKiA  w  zakresie  przygotowania  inwestycji  do  realizacji  oraz  braku  odwołań  od decyzji  administracyjnych  składanych  przez  organizacje  ekologiczne,  pozarządowe oraz właścicieli nieruchomości.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515