fbpx
piątek, 10 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Adaptacja Piwnic Starego Ratusza

napisane środa, 12 luty 2020 13:19

To kolejna inwestycja miasta, która przyczyni się m.in. do zwiększenia użyteczności i atrakcyjności Rynku i Ratusza

Adaptacja do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych odbyć się m w ramach realizacji projektu pn.: „Wzrost potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020".
Pomieszczenia piwniczne Starego Ratusza powstały prawdopodobnie około XIV i XV wieku. Wybudowane zostały z cegły gotyckiej na zaprawie wapiennej oraz polnych kamieni występujących do  wysokości około 1m. Polne kamienie stanowią naturalną izolację przeciwwilgociową i zapobiegają kapilarnemu podciąganiu wód gruntowych. Istniejące pomieszczenia piwniczne stanowią tylko część ogólnej powierzchni piwnic Starego Ratusza, które na przestrzeni lat zostały zasypane.
Projekt adaptacji pomieszczeń piwnic Starego Ratusza do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych przewiduje m.in. wykonanie „fosy” zewnętrznej, która będzie służyła nie tylko "ratunkiem" dla zawilgoconych piwnic, ale też prezentacji dawnych murów piwnicznych. Równocześnie zaplanowano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania łącznika pomiędzy wieżą ratuszową a budynkiem ratusza z pomieszczenia informacji turystycznej na sezonową kawiarnię rozebraniu nawierzchni tarasu i istniejących schodów zewnętrznych. Sugeruje się likwidację miejsc parkingowych wokół tarasu i wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej w celu retencjonowania wód deszczowych i roztopowych spływających z dachu oraz tarasu budynku ratusza. Projekt zakłada też zmianę lokalizacji istniejących zewnętrznych urządzeń wentylacyjnych poniżej poziomu terenu aby zachować ład przestrzenny oraz estetyczny wygląd obiektów.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515