fbpx
sobota, 04 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Centralny Port Lotniczy planuje u nas inwestycje

napisane sobota, 22 luty 2020 19:21

Konkretnie chodzi o dwa projekty: budowę nowej drogi ekspresowej S10  i budowę nowej linii kolejowej nr. 20

Nowa droga ekspresowa miałaby stanowić część planowanej Obwodnicy Warszawskiej, natomiast linia kolejowa miałaby rozpoczynać się w Zegrzu i kierować jednym z trzech wariantów w kierunku Nasielska i dalej do CPK.

Ta pierwsza inwestycja w części może być realizowana na terenie gminy Pokrzywnica: w wersji "zielonej" od okolic Nasielska przez Wierzbicę i Łachę droga kierować się ma w kierunku Radzymina i Tłuszcza. W wersji "pomarańczowej" droga zostanie zlokalizowana między Zegrzem a Serockiem.  W przypadku planowanej linii kolejowej jej przebieg "dotknie" mieszkańców okolic Nasielska  
10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl

Termin konsultacji społecznych: od 10 lutego do 10 marca 2020 r. Zachęcamy do zgłaszania uwag bezpośrednio na stronie internetowej https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl (formularz on-line otwiera się po wybraniu części dokumentu, do której odnosi się uwaga).

LINKI DO PROJEKTÓW DOKUMENTÓW:

Projekt dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)
MAPY PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S10 I OBWODNICY AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ (A50/S50) – przebieg trasy przez teren gminy Pokrzywnica
MAPY PRZEBIEGU KORYTARZA ODCINKA LINII KOLEJOWEJ NR 20

ZGŁASZANIE UWAG

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515