fbpx
poniedziałek, 30 marzec 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Wyszyńskiego ze ścieżką

napisane czwartek, 27 luty 2020 16:03
Zdjęcie poglądowe: pixabay.com Zdjęcie poglądowe: pixabay.com

Firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka wykona przebudowę Al. Kardynała S. Wyszyńskiego

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Ppłk A. Nowaka. Zaprojektowano frezowanie istniejącej bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Kard. S. Wyszyńskiego wraz z wymianą krawężników oraz wzmocnienie nawierzchni nakładką bitumiczną. Szerokość jezdni pozostanie bez zmian; wynosić będzie 6.0 m. Wyremontowane zostaną również nawierzchnie chodników i zjazdów na posesje przyległe. Wszystkie powierzchnie nieutwardzone w pasie drogowym zostaną zagospodarowane jako zieleńce.
Na pierwszym odcinku drogi tj. od Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kleeberga ruch rowerowy odbywać się będzie jezdnią na zasadach ogólnych. Na dalszym odcinku wydzielone będą 1,5 m pasy rowerowe po obu stronach jezdni. Projektowana długość wybudowanych ścieżek rowerowych wynosi:  0,835 km.
W ramach zadania wykonana będzie również sieć kanalizacji deszczowej.
Wartość prac to 2 222 222,00 zł. brutto. Zadanie współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Urząd Miejski

tel.: 23 692 00 01
email: um@pultusk.pl