fbpx
czwartek, 09 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Uwaga RODZICE

napisane środa, 11 marzec 2020 14:22

Jeśli rodzice po zamknięciu szkoły/przedszkola nie mają z kim zostawić swoich pociech, to mogą wziąć wolne i ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

1. Zasiłek opiekuńczy należy się albo mamie, albo tacie. Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i na przykład w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - gdy składkę na tzw. chorobowe odprowadzają za siebie dobrowolnie. Wynosi on 80 procent wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę. Wypłaca się go za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy.

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, jeśli prowadzi działalność gospodarczą musi poinformować ZUS.

Wzór oświadczenia dla pracodawcy

2. Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.

Jeżeli nie zostanie wprowadzona w życie kolejna specustawa, to według przepisów ogólnych w ciągu roku zasiłek opiekuńczy zarówno na zdrowe, jak i na chore dziecko do lat 14 przysługuje maksymalnie przez 60 dni, natomiast na dziecko powyżej 14. roku życia lub innego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. Na dziecko niepełnosprawne przez miesiąc, czyli 30 dni.  Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to: oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15 (ZUS Z-15A - opieka nad dzieckiem, ZUS Z-15B - opieka nad członkiem rodziny). Gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3A - w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515