fbpx
czwartek, 09 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Poseł Kowalczyk wyjaśnia

napisane poniedziałek, 23 marzec 2020 12:27

W związku z kierowanymi do mnie pytaniami dotyczącymi wznowienia zawieszonych obecnie działalności usługowych, mogących rodzić niebezpieczeństwo przenoszenia koronawirusa, takich jak np. gabinety fryzjerskie, kosmetyczne, szkoły językowe, bary, restauracje, kawiarnie itp. informuję, że Rząd przygotowuje program osłonowy i w obecnej sytuacji bezpieczniej jest nie wznawiać tego typu działalności w trosce o zdrowie swoje i klientów.

Będę informował o przyjmowanych rozwiązaniach na bieżąco.
W związku z epidemią koronawirusa przedstawiam propozycje rządowe pomocy dla przedsiębiorców działających nie tylko w zakresie usług. Teraz trwają uzgodnienia i konsultacje. Jutro (we wtorek) powinien być projekt Rządu, a w piątek projektem ma zająć się Sejm.


DOFINANSOWANIE ELASTYCZNEGO ZATRUDNIENIA

Sfinansujemy 40 proc. płacy pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorców znajdujących się  w problemach finansowych:
np. dla przeciętnego wynagrodzenia 4,8 tys. zł, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) pokryje 2 tys. zł miesięcznie. Pracodawca obniży osobowe koszty działalności o 60 proc, na co składa się 20 proc. wynikające z obniżenia wymiaru czasu pracy do 0.8 etatu oraz finansowanie połowy obniżonego wynagrodzenia przez FGŚP.


Współfinansowanie przez państwo postojowego:

W przypadku znaczących problemów finansowych przedsiębiorstwo może skorzystać z przestoju ekonomicznego:
w jego ramach podstawa wymiaru czasu pracy i płaca jest ograniczona do 0,5 etatu, nie mniej jednak niż do wysokości płacy minimalnej.
FGŚP pokrywa blisko połowę wynagrodzenia w kwocie 130 proc. zasiłku plus składki na ubezpieczenia społeczne.
pracownik w okresie postoju otrzyma co najmniej płacę minimalną (2,6 tys. zł), z czego blisko 1,3 tys. zł (połowa wynagrodzenia) pokryje FGŚP.
Rozwiązanie ma charakter solidarnościowy. Jego celem jest: ustabilizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji (np. zakaz prowadzenia działalności z uwagi na zagrożenie epidemiczne),
zapobiegnięcie zwolnieniom,
zabezpieczenie podstawowego dochodu i stabilności zatrudnienia dla pracowników.
Okres dofinansowania ze strony FGŚP to maksymalnie 3 miesiące.

FINASOWANIE POSTOJOWEGO DLA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH I SAMOZATRUDNIONYCH

Wypłacimy z ZUS jednorazowe świadczenie w kwocie ok. 2 tys. zł brutto
Jego wysokość to 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła był uprawniony do świadczenia musi udowodnić zawarcie umowy przed 01.03 2020 r.
Samozatrudniony musi mieć zarejestrowaną swoją działalność przed 01.03.2020 r.
POŻYCZKA 5 TYS. DLA MIKROFIRM
Fundusz Pracy wypłaci mikrofirmom zatrudniającym do 9 pracowników pożyczkę do kwoty 5 tys. zł na okres do 6 miesięcy.
Z pożyczki skorzystać może do 500 tys. mikrofirm.
UMORZENIE SKŁADEK ZUS BEZ OPŁAT PRZEZ 3 MIESIĄCE
Nowa propozycja zgłoszona przez Prezydenta Andrzeja Dudę


ROZLICZENIE CAŁEJ TEGOROCZNEJ STRATY W PRZYSZŁYM ROKU

Podatnicy, którzy:
wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą w branżach szczególnie dotkniętych kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), oraz
odnotowali spadek przychodów o 50 proc. w 2020 r. w stosunku do 2019
uzyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do określonego limitu.


Henryk Kowalczyk
Poseł na Sejm RP


Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515