fbpx
sobota, 06 czerwiec 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu

napisane poniedziałek, 06 kwiecień 2020 18:45

Obowiązek wydzielenia stref na izbach przyjęć i w szpitalnych oddziałach ratunkowych dla osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz regularne badanie temperatury ciała pracowników szpitali wprowadza polecenie Wojewody Mazowieckiego

Polecenie dotyczy szpitali samorządowych i państwowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Organizacja pracy izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych polega na wydzieleniu dwóch stref dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz dla osób mających objawy infekcji. Zmiany mają umożliwić bezpieczną segregację pacjentów i odseparowanie osób chorych na COVID-19.  Ponadto szpitale niezakaźne mają obowiązek wdrożenia algorytmu postępowania (triaż) opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego zawierającego wytyczne segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

Polecenie wynika z konieczności minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Jego realizacja powinna być związana z równoczesnym wykorzystaniem namiotów udostępnionych przez Państwową Straż Pożarną lub innych dostępnych środków technicznych.

Wyznaczenie min. dwóch stref: dla pacjentów bezobjawowych oraz dla pacjentów prezentujących objawy (np. w postaci namiotów) zmniejszy prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu pacjenta ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi / izbami przyjęć.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515