fbpx
sobota, 06 czerwiec 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Zarząd ujawnia kolejne plany drogowe

napisane niedziela, 19 kwiecień 2020 11:52

W najbliższym czasie pracownicy Zarządu Dróg pracować mają nad kilkoma istotnymi inwestycjami drogowymi

  • wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi na odc. Lipniki Stare -Gromin: 50.000 zł
  • wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Zatorach -5.000 zł
  • wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Winnicy — 30.000 zł
  • budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej — ul. Białowiejska — 73.500 zł
  • zakup sprzętu m.in.: kosiarki bijakowej, recyklera do asfaltu, skrapiarki emulsji asfaltowej — 158.000 zł

Co istotne, Zarząd Dróg posiada już zabezpieczone środki finansowe na realizację planów, m.in. ponad 166 tys zł to środki niewykorzystane z zimowego utrzymania dróg.  
Nasi drogowcy chcieliby też wykonać dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa mostu na rzece Klusówka w m. Budy Pobyłkowskie wraz z przebudową drogi". Gdy Powiat wykona niezbędne modernizacje ewidencji gruntów i budynków można będzie złożyć wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.