fbpx
sobota, 30 maj 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Radni Mazowsza pomogą DPS

napisane wtorek, 28 kwiecień 2020 18:28

Sejmik zgodził się na zakup sprzętu do dezynfekcji dla 60 DPS-ów – w tym dwóch w powiecie pułtuskim: DPS-u w Obrytem i DPS-u w Ołdakach

W połowie kwietnia zarząd województwa podjął decyzję o przeznaczeniu 600 tys. zł na zakup sprzętu, który pomógłby domom pomocy społecznej w walce z epidemią koronawirusa. Z wygospodarowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej środków możliwy będzie zakup 60 urządzeń – po jednym do wybranych placówek. Wśród nich jest siedem placówek z subregionu ciechanowskiego. Dziś radni przyjęli uchwałę zatwierdzającą ten program wsparcia wraz z listą samorządów, którym zostanie przekazany sprzęt.

W domach pomocy społecznej przebywają osoby najbardziej narażone na zachorowanie i komplikacje w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Trudne warunki mają również pracownicy DPS-ów. Od początku ze środowisk pracowników pomocy społecznej płynęły apele o zabezpieczenie ich pracy. Domy pomocy społecznej prowadzone są przez samorządy gmin lub powiatów, a także przez fundacje lub podmioty prywatne. Z powodu ograniczeń prawnych, proponowane przez samorząd województwa wsparcie może trafić jedynie do DPS-ów prowadzonych przez samorządy.

– Podopieczni domów pomocy społecznej oraz ich pracownicy są bardzo narażeni na zakażenie. W ich przypadku do walki z epidemią niezbędne jest trzymanie się rygorystycznych procedur, ale też stosowanie dodatkowych zabezpieczeń, a tych często brakuje – mówił marszałek województwa Adam Struzik. – Dlatego decydujemy się na przekazanie sprzętu do dezynfekcji powietrza, który kupimy za środki wygospodarowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń zmniejszą ryzyko zakażenia w domach pomocy społecznej. – Domy pomocy społecznej w całym kraju znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Z jednej strony podopieczni są w grupie największego ryzyka zachorowań i komplikacji przy zakażeniu się koronawirusem. Z drugiej – pracujący tam personel jest w stanie pomagać tylko wtedy, gdy może w bezpieczny sposób opiekować się pensjonariuszami. Wiemy, że DPS-y z Mazowsza pilnie potrzebują dodatkowego wsparcia – wyjaśniała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W ramach wygospodarowanych przez MCPS środków finansowych możliwe jest kupienie 60 urządzeń, które funkcjonalnością zbliżone są do modeli oczyszczaczy zakupionych przez zarząd województwa dla mazowieckich szpitali. Zgodnie z decyzją radnych, trafią one do: dwóch DPS-ów w Ciechanowie – „Kombatant” i placówki przy ul. Kruczej, dwóch w powiecie pułtuskim: DPS-u w Obrytem i DPS-u w Ołdakach, DPS-u w Karolinowie (pow. płoński), DPS-u Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku (pow. mławski) i DPS-u w Bądzynie (pow. żuromiński).

– Od początku ogłoszenia epidemii w kraju podejmujemy różne działania, które są wsparciem dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych działających na rzecz różnych wykluczonych grup. Zdecydowaliśmy, że w momencie, gdy nie ma sposobności do przygotowywania szkoleń, konferencji i spotkań, które organizowaliśmy dla tych grup i dla pracowników pomocy społecznej, środki na te wydarzenia chcemy przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby placówek, bo liczy się teraz bezpieczeństwo ich pracowników i podopiecznych – podsumowuje Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Hanna Maliszewska
rzeczniczka prasowa
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515