fbpx
sobota, 06 czerwiec 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Lokalna mapa zagrożenia pomocna przy kupnie działki

napisane piątek, 01 maj 2020 12:36

Na hydroportalu Wód Polskich pod adresem https://www.isok.gov.pl/hydroportal.html można odnaleźć aktualne mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego

Wprawdzie na razie powódź nam raczej nie grozi, ale szczegółowa mapa, np. przed zakupem działki pozwoli upewnić się, czy atrakcyjna cena lub malownicze położenie w sąsiedztwie cieku wodnego nie będzie równoznaczne z zakazem zabudowy, który może wynikać z faktu, że jest to obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Podstawowym dokumentem wskazującym strefy zalewowe na terenie całego kraju są mapy zagrożenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP). Określono na nich obszary narażone na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi o różnym prawdopodobieństwie. Mapy te służą m.in. gminom w opracowywaniu dokumentów planistycznych: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Zobacz szczegółową mapę dla naszego regionu 

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515