fbpx
wtorek, 02 czerwiec 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Postępują prace remontowe w Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego

napisane wtorek, 05 maj 2020 11:47

W imponującym tempie postępują prace remontowe w Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizowane w ramach zadania pn.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Na odcinku drogi od Alei Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą generała Franciszka Kleeberga remontowane są nawierzchnie chodników i zjazdów na przyległe posesje. W dalszej kolejności nastąpi wzmocnienie jezdni nakładką bitumiczną. Powierzchnie nieutwardzone w pasie drogowym zostaną zagospodarowane jako zieleńce. Zgodnie z projektem na odcinku od ulicy podpułkownika Alojzego Nowaka do Alei Solidarności droga budowana jest od podstaw. Wykonano podbudowę, obecnie układane są krawężniki i w najbliższym czasie zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej. Na tym odcinku powstaną ścieżki rowerowe o szerokości 1,5 m po obu stronach pasa jezdni.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Urząd Miejski

tel.: 23 692 00 01
email: um@pultusk.pl