fbpx
sobota, 06 czerwiec 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Zmieniono wysokiego urzędnika UW

napisane poniedziałek, 18 maj 2020 11:34
Fot. MUW Fot. MUW

Anna Żebrowska została powołana na stanowisko kierownika delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie. Zastąpiła na tym stanowisku Roberta Kochańskiego

Do zadań kierownika delegatury należy m.in. weryfikowanie i opracowywanie informacji na potrzeby wojewody, koordynacja i nadzór działań podległej mu instytucji, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz miejscowymi jednostkami zespolonej administracji rządowej.

Anna Żebrowska jest absolwentką studiów podyplomowych w SGGW w Warszawie, w zakresie rachunkowości oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, w zakresie administracji publicznej z elementami zarządzania jakością. Tytuł magistra inżyniera uzyskała na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Równocześnie ukończyła Studium Pedagogiczne. Posiada doświadczenie w zawodzie nauczyciela. Od wielu lat jest aktywnym działaczem samorządowym. Przez lata była sołtysem, potem radną gminną, powiatową i zastępcą prezydenta miasta Ciechanowa. Jako wiceprezydent miasta odpowiadała za sprawy związane z oświatą, polityką społeczną, kulturą i sportem.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515