fbpx
czwartek, 02 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk

napisane czwartek, 27 grudzień 2018 19:27

Projekt pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów  w mieście Pułtusk"

realizowany z Działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.


       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku informuje, że zostały zakończone roboty budowlane w ramach zadania  pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego dopływ z Białowiejskiej i 17 Sierpnia oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej”. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RABA Leszek Radzaj, Roman Grzegorz Bartoszewicz Spółka Jawna z siedzibą: ul. Kolejowa 10, 16-420 Raczki.  Wybudowano ponad 2,1 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowano 269,3 m kanalizacji deszczowej.  
       W  wyniku zrealizowanej inwestycji z 40 budynków, które wcześniej były podłączone do kanalizacji ogólnospławnej ścieki odprowadzane są nowym systemem kanalizacji sanitarnej. Ponadto została stworzona możliwość podłączenia  dla 30  budynków, które wcześniej nie były  objęte zasięgiem kanalizacji.
       Budowa sieci kanalizacji sanitarnej to również szansa na  likwidację zbiorników bezodpływowych, które nie zawsze są szczelne, przez co do wody i gleby przedostają się niebezpieczne i zagrażające zdrowiu substancje. Dlatego mieszkańcy, którzy  podejmą decyzję o przyłączeniu do nowo wybudowanej sieci, mają na uwadze nie tylko ochronę środowiska naturalnego ale  również troskę o zdrowie.
Liczba mieszkańców podłączonych do wybudowanej sieci to tzw. efekt ekologiczny -  najważniejszy wskaźnik przy ocenie projektów środowiskowych, warunkujący uzyskanie dotacji na realizację przedsięwzięcia.  

Do grudnia 2018r. PWiK  Sp. z o. o  w Pułtusku podpisało  umowy z Wykonawcami na realizację następujących zadań :

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Baltazara, Wygon I, Wygon II z uwzględnieniem nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki na terenie działek w obrębie 10 i 14 w Pułtusku” – inwestycja zakończona.
 • Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego dopływ z Białowiejskiej i 17 Sierpnia oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej - zakończono roboty budowlane.

      W trakcie realizacji:

 • Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Żwirki i Wigury  i ul. New Britain, ul. Glinki.
 • Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Śniegockiego.
 • Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza (od ul. Pana Tadeusza do skrzyżowania z GS), na terenie GS (na działkach o nr ewid.: 1/2 i 42/23 obręb 18), ul. Wiśniowa i Winogronowa.

  Łączna wartość umów podpisanych na roboty budowlane od początku realizacji projektu wynosi 11.593 992,20 zł

  Ponadto w ramach projektu nastąpi rozbudowa istniejącego węzła osadowego -  wymienione urządzenie do odwadniania osadów na oczyszczalni oraz  zakupiony specjalistyczny samochód do konserwacji sieci kanalizacyjnej.

  WARTOŚĆ PROJEKTU:                             20.631.562,14 zł
  DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:     10.714.135,32 zł

  Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki inwestycyjnej w wysokości  4.298 057,00 zł   

  GŁÓWNYM CELEM przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków.

  WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU:
  • Długość wybudowanej  kanalizacji sanitarnej     - 10,86 km
  • Długość przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej      -   0,25 km
  • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 807 osób

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku
ul. Wyszkowska 2, 06 – 102 Pułtusk
godziny pracy: poniedziałek  - piątek 7.00 – 15.00; tel./fax 23 692-17 – 79
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje na temat projektu są dostępne na stronie: www.pwikpultusk.bip.org.pl