fbpx
środa, 08 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Nasz inspektor awansował

napisane wtorek, 22 styczeń 2019 13:48

Mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Inspektor to nasz komendant powiatowy w latach 2016 - 2017.

W powitaniu nowego zastępcy szefa mazowieckich policjantów uczestniczył wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego i kadry kierowniczej komendy wojewódzkiej. Nowego zastępcę przywitał Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka, który podkreślił, że mł. insp. Zbigniew Mikołajczyk powraca na Mazowsze, gdzie dał się poznać, jako niezwykle pracowity i sumienny policjant, ale także wybitny dowódca.

W latach 2000-2006 pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Ukończył studia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji w 2004 r. oraz w zakresie pedagogiki ogólnej w 2006 r. w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, a także Europejskie Studia Problematyki Przestępczości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2007 ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w roku 2011 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 2016 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. wyznaczony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Źródło i foto: KWP z/s Radom

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515