fbpx
środa, 08 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Apel "Zima"

napisane czwartek, 24 styczeń 2019 09:54
Fot. pixabay.com - zdjęcie poglądowe Fot. pixabay.com - zdjęcie poglądowe

W związku z okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy

Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych.

Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały
te kierować do:

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – 23 692 52 65

  • Straży miejskiej – 23 692 06 12

  • Policji – 997

  • Pogotowia – 999

  • Szpitala – 23 691 99 01 lub 23 691 99 02

  • Urzędu Miejskiego – 23 692 03 91

Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 (całodobowo ).

Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa mazowieckiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na stronie internetowej:

(https://mazowieckie.pl/pl/dla klienta/polityka-społeczna/rejestry-i- wykazy/9481,Rejestry.html

Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur
i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.


Agata Kołakowska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pułtusku

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515