fbpx
poniedziałek, 30 marzec 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Starosta Pułtuski przypomina

napisane wtorek, 12 luty 2019 15:13

o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

Zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2126 ze zm.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu, tj. staroście lub marszałkowi oraz państwowej służbie geologicznej.
Przejdź do pełnej informacji