poniedziałek, 21 październik 2019

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

Promocja projektu

napisane czwartek, 28 marzec 2019 13:24 Napisał

Projekt pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów  w mieście Pułtusk" realizowany z Działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków
Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.