fbpx
środa, 08 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Jest naukowe opracowanie nt. naszej obwodnicy

napisane poniedziałek, 01 kwiecień 2019 22:22

Zespół badawczy (prof. dr hab. Jacek Brdulak – kierownik zespołu, Ewelina Florczak, Cezary Krysiuk, Piotr Pawlak, Bartosz Zakrzewski) na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przygotował "Analizę wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych"

Głównym celem badań jest ocena wpływu inwestycji infrastrukturalnych w zakresie drogownictwa na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w bezpośredniej strefie oddziaływania danych inwestycji w tym:

 • określenie efektów ekonomicznych poszczególnych inwestycji (czas zwrotu kosztów);
 • ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego (przewóz ładunków niebezpiecznych);
 • ocena zmniejszenia wypadkowości (liczba rannych, liczba zabitych, liczba zdarzeń drogowych);
 • ocena zmian płynności ruchu (kongestia, czas przejazdu, koszty eksploatacyjne, w tym paliwo, zużycie hamulców itp.);
 • ocena wpływu inwestycji na środowisko (spaliny, hałas);
 • ocena wpływu inwestycji na koszty przedsiębiorstw transportowych;
 • ocena wpływu inwestycji na koszty społeczne uciążliwości infrastrukturalnej;
 • ocena ogólnorozwojowych skutków społeczno-gospodarczych inwestycji;
 • lokalizacja aktywności produkcyjnej (nowe inwestycje);
 • lokalizacja aktywności usługowej (centra logistyczne, magazynowe, turystyka);
 • ocena mobilności społecznej, w tym dojazdowej;
 • ocena wpływu inwestycji na rozwój substancji mieszkaniowej jednostek osadniczych;
 • ocena wpływu inwestycji na poprawę warunków obsługi wymiany międzynarodowej (szczególnie tranzyt przez terytorium Polski).

W opracowaniu zawarto opinie nt. naszej obwodnicy.

Obwodnica Pułtuska, której długość wedle wstępnych szacunków ma wynosić 15,1 km, okalać będzie miasto od zachodu.  Przewidywane lata realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj” to 2021-2025. Jednym z celów inwestycji jest uwolnienie od ciężkiego ruchu tranzytowego nie tylko Pułtuska, ale także pobliskich wsi – Kacic, Kleszewa i Przemiarowa. We wcześniejszych planach przyjęto, że obwodnica Pułtuska będzie wyłączać się z istniejącej drogi DK61 w miejscowości Łubienica położonej na południe od Pułtuska, ominie miasto od strony zachodniej, następnie włączy się do istniejącej drogi DK61 w miejscowości Lipa na północ od miasta. Przedsięwzięcie to ma również obejmować budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 57 Szczytno – Pułtusk w związku z koniecznością zmiany przebiegu tej drogi tak, aby nie przechodziła przez zwartą budowę wsi Przemiarowo i Kleszewo, a węzeł drogowy z obwodnicą można było zlokalizować poza zabudową wsi Kleszewo.
Głównym celem budowy obwodnicy Pułtuska jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Pułtuska, poprawa płynności ruchu, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i tereny przyległe. Średni dobowy ruch w Pułtusku wynosi ok. 18 tys. pojazdów. W przypadku Pułtuska ze względu na sygnalizację świetlną ruch zostaje wyhamowany i tworzone są olbrzymie korki w mieście. Kierowcy próbując je ominąć szukają często dróg zastępczych, przejeżdżając przez lasy i wsie drogami gorszej jakości i klasy.

Elementy rachunku efektywności

Czynnikami  przyjętymi  do  analizy  i  wykorzystanymi  we  wzorze  dla  obwodnicy  Pułtuska  są:  zwiększenie  przepustowości, zanieczyszczenie powietrza, czynnik Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, hałas oraz czynnik związany z kosztami utrzymania
danego odcinka.


Przyjmując łączny koszt inwestycji wysokości 632 690 000,00 zł, długość analizowanego odcinka 15,1 km oraz roczne zyski wynikające z inwestycji w wysokości 294 600 340,46 zł, otrzymany czas zwrotu inwestycji wynosi ok. 2 lata (2,15). Okres ten wskazuje wyraźnie, że Pułtusk stał się już „wąskim gardłem” drogowym, które jest okresowo nieprzejezdne ze wszystkimi tego skutkami ekonomicznymi i społecznymi.

Rozwojowe skutki społeczno-gospodarcze inwestycji

Analizując obecne i zrealizowane w ostatnich latach inwestycje w Pułtusku można zauważyć, że związane są one głównie z funkcjonowaniem społeczności lokalnej. Były to np. budowa żłobka miejskiego (ponad 3 mln zł), kładki dla pieszych nad rzeką Narew (ponad 9 mln zł), zakup elektrycznych autobusów kursujących trasą prowadzącą przez nową kładkę na rzece Narew (stały się ekologicznym środkiem transportu dla mieszkańców, ale również mogą służyć turystom). Są to więc wyłącznie drobne inwestycje o lokalnym znaczeniu.
Dla Pułtuska oddalonego zaledwie o 60 km stolicy, przy jednoczesnych dużych utrudnieniach w ruchu drogowym, Warszawa stanowi ogromną konkurencję w kwestii dużych inwestycji gospodarczych. Warto zwrócić uwagę, że Pułtusk i jego okolice skomunikowane są tylko poprzez DK61. Nie ma tam linii kolejowych, zaś najbliższe lotnisko zlokalizowane jest w oddalonym o 45 km Modlinie. Udrożnienie szlaku drogowego do samej Warszawy wraz z budową obwodnicy stworzy możliwości realizacji większych inwestycji produkcyjnych w mieście.

W mieście działają m.in. takie firmy jak Agraplast sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej (autoryzowany producent stolarki okiennej z PCV); Atex mieszcząca się przy ul. Białowiejskiej (producent systemów ogrodzeniowych); ETI Polam Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II (fabryka sprzętu elektrotechnicznego); Hatek przy ul. Tartacznej (firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i montażem konstrukcji drewnianych); Inter-Max przy ul. Warszawskiej (firma specjalizująca się w produkcji blach profilowanych); Jolinex przy ul. Kościuszki (producent mebli na zamówienie); Meblomar przy al. Wojska Polskiego (producent mebli kuchennych, szaf i drzwi przesuwnych); Polmlek Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej (producent i dystrybutor produktów nabiałowych, centrala firmy); UN WHA Poland LTD przy ul. Jana Pawła II (producent pasów bezpieczeństwa); ZPH Feliks przy ul. Butrymowicza (producent mrożonych wyrobów kulinarnych); M&T blindS (producent rolet, żaluzji, moskitier). Firmy  te  dzięki  obwodnicy  Pułtuska  będą  miały  poprawione  warunki  funkcjonowania,  m.in.  zmniejszą  się  koszty  obsługi transportowej. Firmy będą mogły myśleć także o poszerzeniu obszaru oddziaływania rynkowego.
Pułtusk będący jednym z najstarszych miast Mazowsza funkcjonuje jako ważny ośrodek turystyczny dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Obecnie duże utrudnienia w ruchu drogowym nie tylko do Pułtuska, ale również w jego okolicach stanowi istotną przeszkodę w realizacji tego celu. Inwestycja infrastrukturalna jaką jest planowana budowa obwodnicy Pułtuska upłynni ruch w mieście, co ułatwi korzystanie z wielu atrakcji turystycznych. Dzięki udrożnieniu centrum miasta i przeniesieniu tranzytu na zewnątrz przewiduje się znaczny wzrost jakości funkcjonowania usług społecznych (edukacyjnych, ochrona zdrowia, opieka społecznej, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, bezpieczeństwa publicznego), a także stanu mieszkalnictwa, w tym komunalnego (nowe budownictwo, stan techniczny istniejących zasobów).
Poprawa jakości usług nie będzie się odnosiła tylko do mieszkańców Pułtuska, ale ze względu na to, że jest to miasto powiatowe, korzyści należy rozpatrywać w całym obszarze powiatu. Budowa obwodnicy Pułtuska przyczyni się w istocie do poprawy środowiska mieszkańców, może przynieść trwały rozwój gospodarczy, umocnić funkcje edukacyjne (szkoła wyższa, licea, gimnazja, itp.) i turystyczne gminy i powiatu oraz w pełni pozwolić na kształtowanie pozytywnego wizerunku jako bezpiecznego i przyjaznego miejsca do zamieszkania, lokalizacji działalności gospodarczej i pobytu turystów.

Wnioski

Planowana budowa obwodnicy Pułtuska jest jednym z wielu kroków, które są konieczne do podjęcia, aby udrożnić szlak komunikacyjny jakim jest droga krajowa DK61. Inwestycja ta nie tylko przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Pułtuska i okolicznych miejscowości, ale również usprawni funkcjonowanie firm operujących na rynku lokalnym. W konsekwencji wyprowadzenia ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych z miasta, mieszkańcy Pułtuska uzyskają lepszą dostępność (czasową) nie tylko do pracy, szkół, przedszkoli, ale również do obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych. Ponadto poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmniejszy się hałas i emisja spalin.
Modernizacja drogi krajowej DK61 została podzielona na wiele odcinków o długości od kilku do kilkunastu kilometrów, które są realizowane jako niezależne inwestycje. Powstały dotychczas m.in. obwodnica Jabłonny, Serocka, dwujezdniowy odcinek przez Zegrze wraz z mostem na Narwi, a w planie przygotowywane są do realizacji kolejne odcinki, w tym obwodnica Pułtuska.
W konsekwencji modernizacji drogi DK61 na całej długości (zaczynając od Warszawy, a kończąc na Augustowie) takie obszary jak powiat pułtuski zyskają na atrakcyjności nie tylko w oczach turystów (ze względu na swoje walory historyczno-przyrodnicze),
ale również podniosą atrakcyjność w oczach inwestorów (zarówno z większych, jak i mniejszych ośrodków), co przyczyni się do lepszego wykorzystania inwestycji drogowych.

Rekomendacje

Dotychczasowe rozważania pozwalają sformułować następujące rekomendacje:

 • konieczne  jest  udrożnienie  całego  ciągu  komunikacyjnego  DK61,  gdyż  droga  ta  stanowi  ważny  szlak  turystyczny w szczególności dla aglomeracji warszawskiej;
 • zlikwidowanie „wąskiego gardła” jakim jest odcinek drogi przebiegający przez całe miasto Pułtusk powinno być jednym z wielu przykładów podniesienia jakości życia mieszkańców oraz warunków funkcjonowania firm bezpośrednio po oddaniu inwestycji drogowej do użytkowania;
 • podobnie jak inne inwestycje drogowe wyprowadzające tranzyt pojazdów z centrum miasta (tj. udrażniające miasto), obszary ich ciążenia powinny być monitorowane z uwagi na modelowe efekty ekonomiczne;
 • ograniczoność środków finansowych powoduje, że w nadchodzących latach ciąg komunikacyjny DK61 powinien być wzmacniany do Pułtuska w węźle „Kleszewo”. Dalej droga rozgałęzia się do Ciechanowa, Przasnysza, Ostrołęki i Ostrowii Mazowieckiej z jednoczesnym rozłożeniem ruchu drogowego.
Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515