fbpx
piątek, 10 kwiecień 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

5 sołeckich wniosków do MIAS

napisane wtorek, 16 kwiecień 2019 16:34
Zdjęcie poglądowe: pixabay.com Zdjęcie poglądowe: pixabay.com

MIAS - czyli Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw  to program, którego ideą jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

W gminie Świercze specjalna komisja zdecydowała, że do Warszawy trafi 5 wniosków (taki ustalono limit dla gmin) - na 7 złożonych - z sołectw:

  • Brodowo - termomodernizacja świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu
  • Chmielewo i Gaj - przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy na kuchnię i łazienkę
  • Dziarno - zmiana pokrycia dachowego świetlicy
  • Kowalewice Włościańskie - II etap zagospodarowania terenu zieleni i rekreacji

Według wytycznych dofinansowane mogą otrzymać zadania o charakterze bieżącym, w obszarach:
    ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia, np.: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych,
    remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, strażnic OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów zabaw, sal zabaw,
    zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem,
    remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek,
    wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej (np. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych).

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515

Więcej w tej kategorii: WTZ w Świeszewie Aż 5 km nowej drogi