czwartek, 21 listopad 2019

Anna Kmiołek-Gizara pokieruje "Ruszkowskim"

napisane piątek, 09 sierpień 2019 11:27 Napisał

W związku z nierozstrzygniętymi konkursami na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego, Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (Mazowiecki Kurator Oświaty) powierzył te stanowiska wyznaczonym kandydatom.

Więcej w tej kategorii: Wygrała 12:0 Pożegnanie z powitaniem