fbpx
poniedziałek, 30 marzec 2020

Ślubowanie pierwszoklasistów w Prusie

napisane poniedziałek, 23 wrzesień 2019 13:10

20 września uczniowie siedmiu klas pierwszych w obecności dyrektora szkoły, wychowawców i nauczycieli złożyli uroczyste ślubowanie.

Przyrzekali: - sumiennie wykonywać wszystkie swoje obowiązki, - przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, - osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, - szanować nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, - szanować koleżanki i kolegów, - szanować tradycję i dbać o dobre imię Zespołu Szkół.

Uczniów klas pierwszych powitali także starsi koledzy, życząc im powodzenia, pogody ducha i wiary we własne możliwości. Z kolei do wychowawców skierowali piękne i mądre słowa „Modlitwy wychowawcy” Janusza Korczaka:
„Daj dzieciom dobrą wolę,
daj wysiłkom ich pomoc,
Ich trudom błogosławieństwo.
Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą,
Ale najpiękniejszą … „
Po uroczystości ślubowania na uczniów czekała smaczna niespodzianka.