fbpx
poniedziałek, 30 marzec 2020

Złoty Jubileusz Poradni

napisane poniedziałek, 25 listopad 2019 11:55

Pułtuska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna obchodzi 50 lecie istnienia

Powstała w 1969 roku jako Poradnia Wychowawczo - Zawodowa, którą utworzyły dwie osoby: Jan Matusik i Halina Wernikowska. Poradnia pod obecną nazwą funkcjonuje od 1993 roku a kierowały nią: Halina Gryc, Maria Oklińska i Maria Gos, a od 2014 rpku - Agnieszka Kowalska.

Z biegiem lat zwiększała się liczba klientów, wzbogacała się też baza lokalowa i diagnostyczno - terapeutyczna. Szczególnie ostatnie lata przyniosły wiele korzystnych zmian i poprawiły efektywność pracy. W zasięgu działania Poradni pozostaje ponad 7 tys. dzieci w wieku szkolnym (ze wszystkich gmin powiatu), ponad 3300 przedszkolaków. Łącznie opieką objęte jest 48 placówek edukacyjnych. W ciągu pracownicy Poradni konsultują pond 1 tysiąc spraw i ponad 1200 diagnoz wysokospecjalistycznych oraz ponad 170 orzeczeń w Zespołach Orzekających.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515