fbpx
czwartek, 09 kwiecień 2020

Przedszkole jak z bajki

napisane niedziela, 15 grudzień 2019 08:21

11 grudnia w Przedszkolu Miejskim Nr 5 dokonano odbioru robót remontowych wykonywanych w okresie od lipca do listopada bieżącego roku przez firmę TOM-BUD Zakład Budownictwa Ogólnego, Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski z Pułtuska

W ramach zadania przebudowano i przeprowadzono całkowitą modernizację dwóch łazienek, wyremontowano: kuchnię, pomieszczenia biurowe i sale dydaktyczne na parterze. Modernizacji poddano także korytarz wraz z szatnią oraz klatki schodowe. Wykonano układ klap oddymiających, które są elementem systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zakres prac obejmował również roboty związane z wymianą więźby i  pokrycia dachowego. W pomieszczeniach po byłym mieszkaniu funkcyjnym znajdują się obecnie pokoje biurowe – gabinet dyrektora, sekretariat i archiwum, a w miejsce dawnych pomieszczeń administracyjno-biurowych powstała duża sala sensoryczna. Dzięki dotychczas wykonanym pracom, przedszkole wyraźnie zmieniło swój wygląd. W myśl założeń projektowych pułtuska „Piątka” staje się coraz piękniejsza i bezpieczniejsza. Na rok 2020 planowana jest kontynuacja realizacji zadania.
 
Oprac. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Urząd Miejski

tel.: 23 692 00 01
email: um@pultusk.pl