fbpx
czwartek, 09 kwiecień 2020

MEN wskazuje 24 najlepsze zawody

napisane środa, 29 styczeń 2020 13:22
Źródło: pixabay.com Źródło: pixabay.com

Minister edukacji narodowej zatwierdził „Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy”

W „Prognozie” zostały wymienione zawody: automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego. Wśród nich są dwa zupełnie nowe zawody: automatyk i technik programista.

W ramach znowelizowanych przepisów prawa oświatowego samorządy otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie.

województwie mazowieckim lista zawodów, na które jest zapotrzebowanie, zawiera 89 pozycji, wśród nich jest m.in. betoniarz-zbrojarz, krawiec, kuśnierz, technik budownictwa, technik przemysłu metalurgicznego, technik przemysłu mody, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik technologii chemicznej, technik żywienia i usług gastronomicznych. Z kolei wśród 64 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu są m.in. asystent osoby niepełnosprawnej, technik agrobiznesu, technik handlowiec, technik ogrodnik, technik papiernictwa i technik rolnik.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515