fbpx
sobota, 04 kwiecień 2020

Obryte najwyżej w rankingu

napisane poniedziałek, 09 marzec 2020 17:29
Zdjęcie poglądowe: pixabay.com Zdjęcie poglądowe: pixabay.com

Ukazał się ciekawy, ogólnopolski ranking samorządowej „Wspólnoty”, tym razem dotyczący oświaty

Spośród 2473 gmin sklasyfikowanych w rankingu „Miejsca Przyjazne Edukacji” na wysokiej, bo aż 620 pozycji  znalazł się Pułtusk. Lepszy do nas jest Płońsk -520, ale 1027 - Maków Maz., 1296 - Ciechanów a Wyszków - 1376
Ale najlepszą pozycję wśród wszystkich pułtuskich gmin zajęła gmina Obryte - aż 416 miejsce, Winnica 727, Zatory - 767, Świercze - 1151, Gzy - 1309, Pokrzywnica 1578
„Miejsca sprzyjające edukacji” to ranking, który wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia. Ranking skupia się na gminach, które w największym stopniu odpowiadają za dobry start edukacyjny uczniów.
Ranking opiera się o obiektywnych danych dotyczących warunków i efektów nauczania, a także tym, że wykorzystuje ogólnodostępne dane a jego metodologia jest precyzyjnie opisana.
Pozycja w rankingu jest pochodną oceny każdego samorządu w trzech kategoriach.

DOBRY START: ocenia dostępność edukacji przedszkolnej oraz wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych kończących szkołę podstawową oraz gimnazjum. Czołowe miejsca zajmą tu gminy, w których prawie wszystkie dzieci mogą korzystać z przedszkoli a wyniki egzaminów zewnętrznych są wyższe niż w samorządach działających w podobnym kontekście społecznym i gospodarczym.
NIERÓWNOŚCI: porównują samorządy pod względem tego jak zróżnicowane są wyniki egzaminów zewnętrznych. Najwyższe lokaty zajmują tu gminy, w których uczniowie mają zbliżone do siebie wyniki z egzaminu kończącego szkołę podstawową i gimnazjum. Inaczej mówiąc, są to gminy, gdzie między najlepszymi a najsłabszymi uczniami różnice są mniejsze niż gdzie indziej.
POSTĘP: odzwierciedla przyrost wiedzy i umiejętności uczniów między ukończeniem szkoły podstawowej a końcem nauki w gimnazjum. Jest to odpowiednik edukacyjnej wartości dodanej oszacowany dla gmin w oparciu o wyniki sprawdzianu szóstoklasistów oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. Wskaźnik ten pokazuje jakość nauczania nauczycieli gimnazjów, a wielu z nich naucza obecnie w szkołach podstawowych.

Końcową pozycję w rankingu ustalono jako średnią z pozycji w tych trzech kategoriach.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515