fbpx
poniedziałek, 06 kwiecień 2020

Dobre praktyki w edukacji - dni przeciwdziałania cyberprzemocy

napisane środa, 27 luty 2019 12:59

W ramach „dni przeciwdziałania cyberprzemocy" miał miejsce cykl przedsięwzięć prowadzonych przez nauczycieli języka angielskiego

Celem działań było pokazanie uczniom zasad korzystania z cyfrowych środków przekazu w sposób skuteczny, a jednocześnie niewywołujący negatywnych skutków u użytkowników mediów. Celem było również uświadomienie, jak dużą destrukcję emocjonalną może spowodować nadużywanie pozornej anonimowości w Internecie i telefonii cyfrowej.
Nauczyciele i wychowawcy mieli możliwość skorzystania z przygotowanego w szkole i udostępnionego do ogólnego użytku scenariusza lekcji na temat cyberprzemocy. Udostępniona została również prezentacja multimedialna o tej samej tematyce. Scenariusz lekcji przedstawiał zajęcia w formie warsztatów, w trakcie których nauczyciel lub wychowawca wraz z uczniami analizował konkretne przypadki prześladowania młodzieży przy użyciu Internetu i telefonów komórkowych. Uczniowie formułowali wnioski w grupach zwracając uwagę na negatywne skutki, które dotykają osoby poddawane cyberprzemocy.  Celem zajęć było również przedstawienie aspektów prawnych zjawiska, tzn. kar obowiązujących za tego typu przemoc. Uczniowie zostali też wyposażeni w wiedzę na temat osób oraz instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji prześladowania.
Wizualnym efektem lekcji  były plakaty promujące bezpieczeństwo korzystania z Internetu i telefonów komórkowych. Uczniowie układali też hasła promujące tę tematykę. Dodatkową korzyścią była interdyscyplinarność zajęć. Młodzież mogła formułować  hasła w języku angielskim, którego uczą się w naszej szkole. Z najciekawszych prac społeczność szkoły utworzono mini wystawkę pt. "Protect before you connect- cyber bullying". Ponadto powstała gazetka ścienna pt. "Przyjazna cyberprzestrzeń", która jest podsumowaniem ważnych treści poruszanych w czasie dni profilaktyki przemocy w świecie cyfrowym.
                      
                                                                                Barbara Smutkiewicz i Marianna Paliszewska