fbpx
poniedziałek, 30 marzec 2020

Parlamentarne Seminarium Edukacyjne

napisane wtorek, 19 marzec 2019 08:41

18 marca uczniowie Technikum Nr 2 wzięli udział w Parlamentarnym Seminarium Edukacyjnym

W program zajęć wpisało się zwiedzanie Sejmu RP oraz spotkanie z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr. Danielem Milewskim. Zajęcia przygotowane przez pracowników Biura Poselskiego przybliżyły nam historię polskiego organu ustawodawczego oraz zasady jego funkcjonowania. Tematem głównym było przedstawienie procesu powstawania prawa od momentu inicjatywy ustawodawczej, aż do podpisania ustawy przez Prezydenta i  ogłoszenia jej w dzienniku ustaw.

Równie interesujące były informacje dotyczące pracy parlamentarzystów; jej blasków i cieni. Dziękujemy organizatorom za umożliwienie nam udziału w programie. Spotkanie z posłem oraz jego współpracownikami było dla nas ważnym doświadczeniem, cenną lekcją wychowania obywatelskiego. Życzymy Państwu wytrwałości oraz dalszych sukcesów w życiu publicznym i  prywatnym.
                           Uczniowie ZS BP z opiekunami: I. Gierek,  H. Trojgo, J. Rachubą-Mućką