fbpx
czwartek, 02 kwiecień 2020

Prus mówi STOP

napisane piątek, 05 kwiecień 2019 12:12

Zgodnie z założeniami  projektu: PRUS MÓWI STOP, w dniach 21, 27 i  28 marca  2019r. odbyły się warsztaty – realizacja programu rekomendowanego „ARS- czyli jak dbać o miłość”.

Hasła:
S PORT
T RZEŹWOŚĆ
O DPOWIEDZIALNOŚĆ
P ROFILAKTYKA – ZDROWIE PSYCHICZNE –doskonale wpisują się w założenia programu.

Ideą warsztatów było:

  • zwiększenie świadomości uczniów na temat szkodliwości środków psychoaktywnych (narkotyki/dopalacze, alkohol i papierosy) na zdrowie, relacje międzyludzkie, rodzinne funkcjonowanie społeczne człowieka;
  • dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, odpowiedniego dystansu do używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, nikotyny, narkotyków);
  • kształtowanie postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym;
  • kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie i życie przyszłego potomstwa;
  • radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych bez uciekania się do zachowań autodestrukcyjnych;

Podczas zajęć młodzież obejrzała filmy, prezentację multimedialną  i aktywnie brała udział w dyskusjach. Warsztaty prowadziła pani pedagog Ilona Dynak we współpracy z panią Barbarą Krzemień–Kozłowską i Teresą Zielińską.
Najciekawsze zdjęcia i  ciekawostki zostaną również opublikowane na blogu - „Profilaktyka zdrowia” pod adresem: profilaktykauzaleznien.blogspot.com

Galeria