fbpx
niedziela, 05 kwiecień 2020

Piknik edukacyjno - sportowy

napisane sobota, 25 maj 2019 15:08

W piątek 24 maja w Szkole Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie odbył się piknik edukacyjno - sportowy "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"

Uczniom zaprezentowano szereg atrakcji, które jednocześnie bawiły i edukowały.
Po powitaniu przez dyrektor szkoły panią Danutę Borowską, do uczniów zwrócili się: wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku nadkom. Paweł Antośkiewicz oraz dyrektor WORD w Ciechanowie Cezary Chodkowski. Zaproszeni goście zwrócili się do dzieci i młodzieży z prośbą o stosowne zachowanie na drodze i w różnych sytuacjach życiowych, a następnie wręczyli wszystkim uczniom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły zestawy odblaskowe.  

Następnie zaproszone instytucje przeprowadziły dla uczniów zajęcia i zabawy edukacyjne, które odbywały się w czterech panelach tematycznych.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie przeprowadził bardzo atrakcyjne zajęcia: rowerowy tor przeszkód oraz jazdę na symulatorze motocyklowym. Ratownicy medyczni z "Meditrans Ostrołęka" - Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce przeprowadzili pokaz ratownictwa medycznego oraz udzielania pierwszej pomocy. Do rozstawionych fantomów ustawiały się kolejki chętnych.  Automobilklub Polski reprezentował Witold Molicki - rajdowy mistrz Polski w rajdach historycznych. Przedstawił uczniom zachowanie się pojazdu na drodze, czas reakcji kierowcy na poszczególne sytuacje. Scharakteryzował widoczność na drodze w różnych warunkach pogodowych, o różnych porach dnia czy też widoczność w relacji pieszy - kierowca z użyciem odblasków i bez odblasków. Mistrz rajdowy zaprezentował także samochód przygotowany do rajdów, przybliżył uczniom sporty motorowe, zasady bezpieczeństwa oraz ciekawostki z własnej kariery.

Kolejny panel edukacyjny przeprowadziła Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku wraz z policjantami z Posterunku Policji  w Pokrzywnicy oraz Posterunku Policji w Winnicy.

Asp. sztabowy Paweł Popielarski i sierż. sztabowy Paweł Załęski przeprowadzili pogadankę oraz zaprezentowali film edukacyjny dotyczący współczesnych zagrożeń dla młodego człowieka i sposobów zapobiegania tym zagrożeniom. Film poruszał zagadnienia bezpiecznego poruszania się na drodze, zagrożenia ze strony obcych i nieznanych osób, zagrożenia ze strony zwierząt oraz zagadnienia związane z dopalaczami i środkami odurzającymi.
  

 Piknik "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" był bardzo atrakcyjny dla dzieci  i młodzieży. Prowadzący poszczególne zajęcia byli zdania, że uczniowie aktywnie,  z dużym  zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, zadawali dużo ciekawych i merytorycznych pytań.

Dariusz Lusa