fbpx
czwartek, 02 kwiecień 2020

25 lat współpracy ZS Prusa z Domem Polonii

napisane środa, 29 maj 2019 12:44

Prezentacja 25-letniej współpracy Zespołu Szkół im. B. Prusa z Domem Polonii w Pułtusku podczas konferencji w Ciechanowie

24 maja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się konferencja, której organizatorem był dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Podczas spotkania omawiano wyzwania i szanse, jakie wynikają ze zmian w szkolnictwie branżowym oraz zaprezentowano rozwiązania wzmacniające wpływ pracodawców na poziom umiejętności zawodowych absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Podczas spotkania zostały także przedstawione korzyści wynikających z partnerstwa szkół i podmiotów gospodarczych różnych sektorów: przemysłu, rolnictwa oraz usług.    
O 25-letniej współpracy Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku ze Stowarzyszeniem WSPÓLNOTA POLSKA Dom Polonii w Pułtusku opowiedziała dyrektor ZS B. Prusa pani Dorota Orłowska, która wyświetliła prezentację, obrazującą korzyści płynące z długoletniego partnerstwa.

Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/informacje-regionalne-d/13809,Konferencja-Ksztalcenie-zawodowe-w-szkole-przyszloscia-dla-pracodawcow.html