Wczasorekolekcje u św. Stanisława Kostki

Wczasorekolekcje u św. Stanisława Kostki

Już po raz 6. w parafii pw. św. Stanisława Kostki rozpoczynają się Wczasorekolekcje dla osób chorych i niepełnosprawnych.


Ich inicjatorem jest proboszcz, ksiądz Janusz Zdunkiewicz, a organizatorem Wspólnota osób chorych i niepełnosprawnych diecezji płockiej oraz nasza parafia. Pobyt w Pułtusku oparty jest na wolontariacie, a zadaniem wolontariusza Wczasorekolekcji jest opieka nad osobą niepełnosprawną lub chorą przez 9 dni spędzonych we wspólnocie. Uczestnicy spotykają się na Mszach Świętych, wieczorach pogodnych, konferencjach oraz Apelach Jasnogórskich, które stanowią już nieodłączny element każdych rekolekcji. Uczestnicy wakacji nocują w domach parafian.

Powrót na górę