Godne obchody rocznicy Września

Godne obchody rocznicy Września

W pięknej, wojskowej oprawie uczczono rocznicę bohaterskiej obrony Polski przed niemiecką agresją.

Uroczystość upamiętniająca 79 rocznicę agresji Niemców na Polskę i rozpoczęcie II wojny Światowej zorganizowali: starosta i burmistrz, a szczególną oprawę nadała obecność pododdziału honorowego 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, poczty sztandarowe i niezawodni rekonstruktorzy 13 pułku piechoty.

W trakcie uroczystości odbył się Apel Pamięci, wyróżniono najlepszych żołnierzy Brygady a pamiątkowy Znak jednostki odebrała burmistrz D. Subda.


Podczas kampanii wrześniowej bitwa pod Pułtuskiem miała miejsce w dniach 6–7 września 1939 roku. Bitwę stoczyła załoga przedmościa Pułtusk pod dowództwem majora Jana Kazimierza Mazura z oddziałami niemieckiej 3 Armii. Pierwszy atak pod Pułtuskiem Niemcy podjęli 6 września – został on jednak odparty. Kolejny atak 7 września pozwolił Niemcom uchwycić niewielki przyczółek na Narwi. Wkrótce jednak żołnierze Polscy wyparli Niemców za rzekę. Wieczorem wojska polskie na rozkaz wyższego dowództwa wycofały się, opuszczając Pułtusk bez walki. (Wikipedia)

Media

Powrót na górę